Donderdag 11 januari vieren we de 1e Nieuwe Maan van 2024 en wel in het praktische aardeteken Steenbok. Het teken dat verbonden is met hard werken om je Hogere doelen  vanuit een zuivere intentie te realiseren. Het is een groot nieuw begin en een indringende uitnodiging om een spiritueel fundament onder je leven en je werk te leggen. 

Krachtige energieën worden nu geactiveerd

Tijdens deze Nieuwe Maan wordt de energie van het getal 11 maar liefst 4 x geactiveerd: in de dag, de volledige datum,  de Zwarte Maan die op 11 graden Maagd staat en Pluto op 29 graden Steenbok en dat reduceert naar 11/2. 

11/2 is een Meestergetal dat uitnodigt om twijfel en onzekerheid achter je te laten en in het krachtige leiderschap van de dubbele 1 te stappen. Opnieuw openen op deze dag een aantal krachtige portalen naar Hogere dimensies en daarmee naar Hoger Bewustzijn.  Je kunt de dubbele 1 zien als de zuilen die samen de doorgang van dat krachtige portaal markeren.

In de tarot is 11 de kaart van Rechtvaardigheid, vaardig met het recht omgaan. Persoonlijk zie ik hier de uitnodiging om Maát, de Godin die de kracht van Compassie en Harmonie vertegenwoordigt, de inspiratiebron te laten zijn voor al je gedachten, de woorden die je spreekt en de acties die je onderneemt. Maát staat namelijk ook voor actie en gevolg. Met je gedachten, woorden en daden kun je zowel positief als negatief karma opbouwen.

Het getal 2 in 11/2, is het getal van samenwerking, co-creatie met elkaar en het universum. Als je dit getal op de achterkant leeft dan zit je in onzekerheid en angst en durf je jezelf niet te tonen voor wie je bent en kun je dus niet in je leiderschap stappen.

Dit is de kaart en energie van de Hogepriesteres, en ook hier zie je weer hoe ze met gesloten fysieke ogen en de inspiratie van boven, zich laat voeden door kosmische energie en inspiratie. Neem tijd om te mediteren, visualiseren waar je naar toe wilt en laat je inspireren door Goddelijke wijsheid. 

De Zon en de Maan staan nu op 20 graden en 44 minuten, 

Op deze dag wordt de energie van de 11, 4x geactiveerd: in de dag en de volledige datum,  de Zwarte Maan staat op 11 graden Maagd en Pluto op 29 graden Steenbok, dat reduceert naar 11/2. 11/2 is een Meestergetal, opnieuw openen op deze dag een aantal krachtige portalen naar Hogere dimensies en dus naar Hoger Bewustzijn.  

De Zon, Maan en de Noordelijke en Zuidelijke Maansknoop staan nu op 20 graden en dan is er nog de 20 die vóór het jaartal 24 staat. Maar liefst 5x wordt de energie van het getal 20 geactiveerd.  

20 is het getal van perfecte visie, de visionair en 20 reduceert naar 2 dus je ziet een zeer krachtige activatie ook van de energie van 2: harmonie, samenwerking, niet twijfelen aan jezelf maar vol vertrouwen je leiderschap opnemen.  

In de tarot is 20 de kaart van het oordeel en ook deze kaart is verbonden met Maat: laat je in al je keuzes en beslissingen leiden door liefde en compassie in plaats van door angst en twijfel. Zo kun je tot volledige zelfrealisatie komen en weet je diep van binnen dat je een Hartgedragen Leider bent.

Ook de energie van 8 wordt geactiveerd, zon en maan staan op 44 minuten en dat reduceert naar 8. De jaarenergie van 2024, de energie van het hartgedragen leiderschap. 

Je ziet hoe numerologisch alle energien met elkaar samenwerken en je ondersteunen om het Hartgedragen Leiderschap op je te nemen.

Mars en Pluto staan nu in het teken Steenbok. Mars, verbonden met je daadkracht, op 5 graden drukt een groot verlangen naar vrijheid uit om als daadkrachtige pionier je eigen pad uit te stippelen. 

Steenbok is aarde energie en dat is voor de vurige en door passie gedreven Mars lastig. Steenbok gaat niet over 1 nacht ijs terwijl Mars een meer impulsieve energie is die staat te trappelen om te starten zodra hij een nieuwe impuls voelt. Deze stand helpt je weloverwogen keuzes te maken en daardoor betere en duurzamere resultaten behalen want Steenbok creert iets voor de lange termijn, vaak voor meerdere generaties.

Pluto op 29 graden Steenbok zal duidelijk voelbaar zijn want deze energie wordt door de verbinding met Jupiter in Stier sterk uitvergroot. Steenbok en Stier zijn verbonden met je werk, de manier waarop je je inkomen verwerft, het financiële fundament onder je leven.  

Stier is daarnaast verbonden met je waarden, wat voor jou waardevol is. Deze stand nodigt uit om te kijken waar je werk niet in balans is met je waarden en actie te ondernemen.

Misschien heb je een autoritaire baas of zit je op een werkplek waar je niet gewaardeerd wordt voor je kwaliteiten, je inzet niet wordt gezien. Tijd voor een nieuwe richting waarin je je volledig kunt ontplooien en je potentieel verder kunt ontdekken.

De mooie verbinding die de Zon en Maan met Uranus maken kan voor een onverwachte carrière switch zorgen, deuren op je werkplek die gesloten worden door ontslag of reorganisatie of een vaststellingsovereenkomst en tegelijkertijd nieuwe deuren die open gaan of nieuwe wegen zich tonen of dat je daar nieuwe inspiratie ontvangt als het gaat om een nieuwe richting kiezen tav werk.

Deze Nieuwe Maan wordt geregeerd door Saturnus. Hij staat nu op 4 graden van het dromerige teken Vissen dat verbonden is met spiritualiteit en het eenheidsbewustzijn. 

Je mag een spiritueel fundament onder je leven en je werk leggen. Open leren staan voor compassie en de ongeziene wereld en haar boodschappen en die te verbinden met de praktische, concrete en zichtbare wereld zodat je leven meer diepgang krijgt en je werk meer gericht is op dienstbaarheid ten aanzien van het grote geheel. 

Saturnus maakt een mooie verbinding met Jupiter en Mars. In de verbinding met Jupiter, planeet van Hogere Waarheid en Bewustzijn, zou je nu jouw Calling, jouw Roeping, dat wat je hier op aarde te doen hebt, heel sterk kunnen voelen en onder invloed van Mars daar ook echt gehoor en invulling aan geven. 

Dit is echt een krachtige stand die oproept verantwoordelijkheid te nemen voor je levensgeluk door je Roeping te volgen. Te stoppen met miepen en alle excuses aan de kant te schuiven en te vol vertrouwen te gaan met die banaan! 

Venus in Boogschutter maakt een uitdagende verbinding met Neptunus in Vissen. Dat vraagt om nieuwe mogelijkheden te zien in werk, liefde, relaties en partnerschappen. Deze verbinding kan vooral meer diepgang en diepere verbindingen in je werk en relaties of partnerschappen brengen. Ben je bereid om deze diepte te onderzoeken en je hieraan over te geven?

Venus maakt een mooie verbinding met de Noordelijke Maansknoop en Cheiron in Ram en een uitdagende verbinding met de Zwarte Maan in Maagd. Dat is een heel helende verbinding. 

In deze verbinding zet ze aan om nieuwe mogelijkheden te zien voor heling,  voor het ontwikkelen van je leiderschap en dienstbaarheid aan het grote geheel. Op de diepere lagen alles te helen dat jouw leiderschap in de weg staat. 

Je krijgt de kans om de werking van het thema macht en onmacht op jouw zelfbeeld, eigenwaarde en daadkracht, beter te begrijpen. Als bereid bent daar aandacht aan te besteden kun je nu mooie inzichten ontvangen. 

Ook de verbinding die de Zon en Maan maken zowel met de Noordelijke Maansknoop als met Cheiron, nodigen uit tot heling want alles dat niet geheeld is, belemmert het leggen van een stevig nieuw fundament onder je werk en je leven. 

En dat is natuurlijk logisch. Als je die daadkrachtige pionier wilt zijn, een nieuwe richting in wilt slaan dan zetten angst, onzekerheid en een laag zelfbeeld daar iedere keer de rem op. Dus neem de tijd voor de heling die nu nodig is, dat gaat je helpen om jouw Roeping te volgen en je Zielsmissie te vervullen.

Dat is ook de intentie van de online sessies Manifest Your Light, dat je steeds verder groeit in het Licht en je angst en onzekerheid steeds verder ontgroeit, definitief achter je gaat laten zodat je volop jouw Licht en Liefde in de wereld kunt stralen en je Zielsmissie kunt leven. 

Ik zei het al aan het begin van deze video, de krachtige lichtcodes die op 1 januari zijn geactiveerd, worden de hele maand januari opnieuw geactiveerd. 

En als je daar optimaal gebruik van wilt maken, jouw zaadjes en intenties nu met deze Nieuwe Maan in Steenbok in het veld van onbegrensde mogelijkheden wilt planten en tot wasdom wilt laten komen, meld je dan vandaag nog aan via de link en onder deze video en dan ontvang je direct toegang tot de opname die je de hele maand nog kunt bekijken. 

Herhaal de activatie geregeld deze maand, daardoor worden je zaadjes en intenties op steeds diepere lagen geactiveerd.

Ik wens je een fantastische nieuwe maan, doe de activatie van manifest your light en zet een mooie intentie voor jezelf en de wereld. 

Bliss en blessings en tot de volgende keer bij de video over de Volle Maan in Leeuw van 25 januari. 

Manifest Your Light

Nu je hebt het vast al begrepen, 2024 wordt een heel intens en groots jaar waarin het heel belangrijk is om, wat er ook gebeurt, in je Hart te blijven en steeds vanuit een kristalheldere focus de juiste keuzes te maken. In je Leiderschap te stappen om je gave in dienstbaarheid met de wereld te delen en je doelen te verwezenlijken.

Dat kan van tijd tot tijd overweldigend en uitdagend zijn. De online sessies van Manifest Your Light ondersteunen je om het beste uit jezelf en dit jaar te halen. De verdiepende uitleg over de energie van de maand en de handreikingen die je ontvangt, helpen je om deze periode goed te navigeren en steeds de juiste keuzes te maken. We zetten een krachtig veld van Licht en Liefde neer waarin we de nieuwe Lichtcodes downloaden die dan actief zijn en integreren ze op cel- en DNA niveau. Zo blijft je trilling hoog, wat er ook gebeurt. En kun je vol vertrouwen stappen blijven zetten, ook als het lastig en uitdagend is of wordt.

Schrijf je hier in voor Manifest Your Light: https://siriusmysterieschool.nl/online-event  

Na afloop ontvang je de link naar de opname die je een maand lang terug kunt kijken. Je kunt je nog inschrijven voor het ontvangen van de opname van de speciale sessie voor de opening van het jaar op 1/1/2024.

Ik hoop je te mogen verwelkomen tijdens Manifest Your Light en sluit af met je een Magisch 2024 te wensen. Ga staan voor je Zielsmissie. Blijf verbonden in je Hart. Laten we er samen een prachtig jaar van maken door ons Licht en onze Liefde te verspreiden voor de Heling van de Mensheid. 

Irene

(Een deel van) dit artikel delen? Graag! Met vermelding van de auteur: Irene van den Oever