Quantum Healing
Nalatenschap uit het Oude Egypte 

Quantum Healing gaat uit van de basis principes dat alles een Bewustzijn heeft en vanuit dat Bewustzijn reageert en daarmee zijn eigen werkelijkheid creëert. En dat alles energie is en daardoor alles met elkaar in verbinding staat.

Deze Kennis en Wijsheid zijn via de Oude Egyptenaren tot ons gekomen. Zij combineerden de materiele geneeskunde met de spirituele of energetische heelkunde. Egypte is de bakermat van energetische healing via de meridianenleer en de chakra therapie.

Hoogstaande heelkunde

Uit diverse medische papyri en scans van mummies, blijkt dat de Egyptenaren duizenden jaren geleden zeer ingewikkelde operaties uitvoerden en exact op de hoogte waren van de inwendige anatomie en de fysiologie van de mens.

Zij zochten de oorzaak van klachten niet in de materie. Het lichaam is in hun visie de boodschapper dat door middel van de symptomen een disbalans of conflict tussen lichaam, Geest en Ziel spiegelt.

Elke klacht is een verstoring in de energie. Energie wil stromen en wanneer de stroming wordt belemmerd, bijvoorbeeld doordat je emoties vasthoudt, kan er alleen heling plaatsvinden wanneer je je bewust wordt van de onderliggende oorzaken van je klachten.

Ken Uzelve

Toth (Djehuti ofwel Hermes Trismegistus de grote Heelmeester), zei het al : Ken Uzelve. Zelfkennis is de sleutel tot heling. Hoe kun je jezelf leren kennen? Via de Oud Egyptische numerologie, gematria en de zielsgerichte astrologie.

Als Zielenbewust-Zijn Coach en Healer leer je mensen begeleiden naar Heling door hen inzicht te geven in hun Unieke Zielencode. Dit is de energetische Blauwdruk van de Ziel die het geheel aan energieën laat zien, dat de Ziel in dit leven heeft gekozen. Dankzij de inzichten die cliënten ontvangen, kunnen ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen levensgeluk. En onder jouw begeleiding het groei- en veranderproces succesvol doorlopen.

Kosmische instrumen

Daarnaast leer je helen met de Ankh en de schijven. Kosmische instrumenten die hun naam danken aan het feit dat ze verbinding maken met de Kosmos en de helende krachten die daarin aanwezig zijn. De Ankh is verbonden met de grote Piramide in Gizeh, de Zon en met Sirius, onze spirituele Zon. Het is de levenssleutel die de energiestroming herstelt door het opsporen en verwijderen van de blokkades en het schenken van nieuwe levensenergie.

De Kosmische schijven zijn verbonden met de helende energieën van planeten en helpen bij het transformeren en loslaten van karma: gedachte- en gedragspatronen uit vorige levens die via familielijnen worden doorgegeven en nog niet zijn getransformeerd.

Je bent je eigen Healer 

Niemand kan je helen. Je kunt jezelf helen via Bewustzijn: dat wat je aandacht geeft groeit.

En daar kan een Zielenbewust-Zijn Coach en Healer je in begeleiden. Deze kan je bewust maken van je blinde vlekken en de in-zichten aanreiken die je helpen om de heling in gang te zetten. Want waar je je niet bewust van bent, dat kun je niet veranderen, laat staan helen.

Je leert hoe je andere dingen kunt doen en de dingen anders kunt doen. Want als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. De Ankhen en de Kosmische schijven helpen het groeiproces versnellen doordat de energetische blokkades uit dit en vorige levens worden doorbroken en de energie weer vrij kan stromen.

De Ankh wordt op jouw zielentrilling gemaakt. Hoe meer je met jouw Ankhen werkt, voor

jezelf en voor je cliënten, hoe meer jouw trilling en dus ook jouw Bewustzijn, wordt

verhoogd: win-win dus. De bijzondere kracht van de Ankh zit in de verbinding die hij met de

Kosmos maakt. Daardoor wordt jouw helende kracht 700-7000 maal versterkt.

Doordat er een instrument tussen jou en de cliënt zit, neem je bovendien minder snel diens

energetische belasting op of over. En krijg je energie van het geven van een behandeling in

plaats van dat het je energie kost. Bovendien leer je de instrumenten zowel voor jezelf als

voor je cliënten inzetten zodat je werk kunt maken van je eigen heling.

Wil je meer weten over deze prachtige Inwijding? Klik op de link voor alle informatie en de gratis brochure:

https://siriusmysterieschool.nl/opleiding

 

Wil je samen met mij kijken of de opleiding bij je past? Klik op onderstaande link om jouw gratis Zielsinzichtgesprek aan te vragen:

https://siriusmysterieschool.nl/contact 

 

(Een deel van) dit artikel delen? Graag! Met vermelding van de auteur: Irene van den Oever