Kosmische heling uit Lemurië, Atlantis en het Oude Egypte 

De Ankh is een kosmisch instrument dat duizenden jaren geleden in Atlantis en later in Egypte  werd gebruikt om mensen terug in de heelheid te brengen. Hij wordt gemaakt van messing. Een metaal dat gemakkelijk energie en trillingen kan geleiden en helend werkt op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. 

Door de verbinding die de Ankh maakt met sterren en planeten, is het een kosmisch instrument. De Ankh werd in het Oude Egypte dan ook niet alleen in de heling ingezet maar ook gebruikt om te communiceren met de Kosmos.  

Vanuit mijn eigen her-inneringen weet ik dat we in Lemurië, dat vooraf ging aan Atlantis en Egypte, met kristallen Ankhen hebben gewerkt. Tot nog toe is daar geen schriftelijk of ander bewijs van terug gevonden. Wanneer het Bewust-Zijn van de mens groot genoeg is, zullen nog veel mooie ont-dekkingen worden gedaan die onze geschiedenis en oorsprong in een totaal ander licht zullen plaatsen.  

Wat is de betekenis van de Ankh?

De Ankh is de levenssleutel. Hij schenkt het (eeuwige) leven. Op veel afbeeldingen in Egyptische tempels en graftombes is te zien hoe de Pharao de levensadem ontvangt doordat de lus van de Ankh onder zijn neus wordt gehouden. Dit heeft een diep spirituele betekenis. 

 

Wat is de betekenis van de vorm van de Ankh?

Veel mensen zien de Ankh als een kruis met een lus aan de bovenkant. Het kruis is afgeleid van de Ankh. Over de vorm van de Ankh zijn veel verschillende verklaringen in omloop. Het zou een vruchtbaarheidssymbool zijn waarbij de lus het vrouwelijke vertegenwoordigt, in perfecte verbinding met het mannelijke (de benen) en de armen symbool staan voor de kinderen die uit deze liefdevolle harmonie voortkomen. 

Sommigen zien de lus als symbool voor de Zon, waarbij de armen en benen de Aarde vertegenwoordigen. Er zijn ook mensen die zeggen dat de Ankh Boven en Beneden Egypte symboliseert. Anderen verbinden de Ankh met Venus omdat haar astrologisch symbool veel overeenkomsten met de Ankh vertoont. 

Tot slot kun je er ook de mens in herkennen. Waarbij de lus het hoofd voorstelt en de armen en benen samen worden vorm gegeven vanuit het Hart van de Ankh. Persoonlijk resoneert deze verklaring voor mij nog het meest. In het Hart van de Ankh vindt namelijk, net als in ons menselijk hart, de transformatie plaats van lagere naar hogere energie, trilling en frequentie. Dat is de reden waarom je een Ankh nooit op die plek vasthoudt in de healing.   

Wat is het verschil tussen de éénbenige en de tweebenige Ankh?

De éénbenige Ankh zie je veel terug op afbeeldingen in Egyptische tempels en graftombes.  Deze werd en wordt gebruikt als amulet, als beschermer. Je kunt er niet therapeutisch mee werken. In de healing heb je een tweebenige Ankh nodig, vandaar de naam therapeuten Ankh.

 

Hoe werk je met de tweebenige Ankh? 

Jouw Ankh is jouw Zielenmaatje, je verbindt je met je Ankh op Zielsniveau. Een goede Ankh is op jouw Zielentrilling gemaakt, dus niet gegoten! In meditatie kun je je verbinden met jouw Ankh zodat jullie mooi samen kunnen werken. Je zult merken dat je op steeds diepere lagen mag werken en dat ook jouw spirituele groei wordt versterkt en versneld door het werken met de Ankh. 

Ook zal de Ankh je beschermen. Daardoor neem je, in tegenstelling tot het werken met je handen zoals bij Reiki, niet of veel minder snel energie van je cliënt over. Mocht je energie overnemen, dan kun je deze snel en eenvoudig weghalen met de Ankh.

In de therapeutische toepassing is de Ankh een enorme energieversterker. Hij kan jouw energie wel meer dan 700 x versterken. Een zeer krachtig instrument dus. Met de lus kun je energie weghalen, met de benen kun je energie toevoegen.

Bij welke ziekten en klachten kun je de Ankh inzetten?

Je kunt de Ankh bij vrijwel alle ziekten en klachten inzetten, ook in combinatie met reguliere en complementaire therapieën. Het is een zeer zachte heel methode. Met de Ankh kun je belastende energie weg halen die blokkades veroorzaakt (en daarmee ziekten en klachten) op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau: in cellen, weefsels en organen, in de stelsels zoals de circulatie, het ademhalingsstelsel en de spijsvertering,  en in chakra’s en auravelden. 

Een voorbeeld van belastende energie is een negatieve emotie. Wij bestaan voor het grootste deel uit water. Water is een informatiedrager, het slaat emoties op die wij dagelijks ervaren,  bewust en onbewust. Wanneer je schrikt ben je je bewust van je reactie en wat het met je doet, hoe jij je voelt. Vaak zijn we ons echter niet bewust van de emoties die worden getriggerd in ons dagelijks leven en de gevolgen voor onze gezondheid en ons welzijn. 

Als (on)bewuste emoties niet goed worden verwerkt, worden ze in het lichaam opgeslagen. Daardoor raakt de waterhuishouding op den duur verstoord. Je kunt het zien als een rivier waarvan de stroming steeds meer geblokkeerd raakt doordat al die vastgehouden emoties zich als steentjes daarin ophopen. Als die rivier verstopt raakt, kan niet alleen het water maar ook de levensenergie niet meer goed stromen. 

Hierdoor kunnen allerlei, soms vage klachten ontstaan zoals vermoeidheid en lusteloosheid maar ook lichamelijke klachten als hoofdpijn, rugpijn, hoge bloeddruk of eczeem. Kinderen kunnen heel druk worden, angstig zijn of slecht slapen omdat ze zich innerlijk onrustig of opgejaagd voelen. Met ondersteuning van de  Ankh therapie worden lichaam, geest en Ziel bevrijd van al deze blokkades, kan de levensenergie weer vrij stromen. Na een behandeling heeft de cliënt het gevoel dat een enorme ballast is weggenomen. Een rugzak is af gedaan. 

 

Ankh therapie en de Zielencode: unieke combinatie voor heling

In het Oude Egypte werden ziekten en klachten gezien als een disbalans tussen lichaam, geest en Ziel. De Heelmethoden die zij gebruikten zijn dan ook gericht op het herstel van deze balans op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. In de Sirius Mysterieschool staan de Zielencode en de Ankh therapie centraal, zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Unieke Zielencode van de cliënt is de ingang voor de heling. Hier start het bewustwordingsproces en daarmee de heling. Alle blokkades die in de Zielencode staan, zie je terug in de behandelingen. 

De Ankh therapeut is geen tovenaar die klachten of ziekten laat verdwijnen. De cliënt heeft een actieve rol en draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar helingproces dat door de therapeut wordt ondersteund. De Ankh werkt op blokkades en verstoringen in dit leven. Met de Kosmische schijven werken op vorige levens, het karma dat daar is opgebouwd en de trauma’s die daar zijn opgelopen. Er wordt gewerkt aan de thema’s die in dit leven voor problemen zorgen, zonder opnieuw in de pijn, het verdriet, trauma’s of verhalen te duiken.    

Dankzij de Zielencode en de Ankh therapie wordt de cliënt zich bewust van belemmerende gedachte- en gedragspatronen en valkuilen en wordt het zelfhelend vermogen geactiveerd.  Doordat de verbinding met de Ziel wordt hersteld, leert de cliënt vol vertrouwen steeds de juiste keuzes kan maken en weer thuis kan komen bij zichzelf.     

 

Werken met de Ankh in je praktijk

De Zielencode is de basis voor het werken met cliënten. Hierdoor kun jij als coach of therapeut de rode draad in iemands leven duiden en concrete handreikingen bieden voor verandering op alle levensgebieden. 

De healing met de Ankhen en de Kosmische schijven is het logische vervolg op de Zielencode. Hierin zie je de blokkades, uitdagingen en het karma uit de Zielencode terugkomen. Doordat deze instrumenten op het fysieke, mentale, emotionele en spirituele of Zielsniveau werken,  kan zachte, diepgaande heling op alle lagen plaatsvinden. 

Zonder opnieuw de pijn, het verdriet en de trauma’s te beleven of in de verhalen te duiken want dat staat heling in de weg. Dankzij het werken op het niveau van de thema’s, worden het zelfhelend vermogen en de Innerlijke Kracht van de cliënt gestimuleerd. 

Benieuwd wat de opleiding in de Sirius Mysterieschool inhoudt?

Wil je weten wat de opleiding inhoudt en voor jou en (je droom van) jouw eigen bloeiende praktijk kan betekenen? 

Vraag hier de gratis brochure aan: https://siriusmysterieschool.nl/opleiding

Deze opleiding is ook voor jou als je geen (wens voor het starten van een) eigen praktijk hebt. Het is een katalysator voor spirituele groei en ontwikkeling. 

Heb je al een praktijk of diverse opleidingen en trainingen gevolgd? Dan is deze opleiding de Unieke verdieping waar je al zo lang naar op zoek bent, voor jezelf en je cliënten. Samen kijken we hoe je met alles dat je nu al in huis hebt, een uniek en onweerstaanbaar aanbod kunt creëren.